Нова автоматска опрема за штанцање

Во Септември, 2017 г. инсталиравме автоматска штанца со цел зголемување на продуктивноста и квалитетот на изработка на специјални модели на картонска амбалажа.

200 најуспешни компании

И оваа година повторно сме најуспешна компанија во областа на производство на хартија и амбалажа и рангирани сме меѓу 200-те најуспешни компании во Македонија.

Нова опрема за каширање

Инсталирана е автоматска каширка која ќе ја зголеми продуктивноста, квалитетот и брзината на испорака.

Автоматска опрема за производство на кутии

Во Декември, 2017 г. го инсталиравме нашиот втор CaseMaker (автоматска опрема за производство на кутии) со што добивме уште подобар квалитет на печатење, поголема брзина и сигурност за нашите купувачи.

Најсовремена и лиценцирана опрема (лабораторија)

Најсовремена и лиценцирана опрема (лабораторија) за испитување на различни технички параметри на картонската амбалажа, со што се придонесе за уште попрецизно утврдување и одговор на конкретните барања на нашите купувачи.