Автоматска опрема за производство на кутии

Во Декември, 2017 г. го инсталиравме нашиот втор CaseMaker (автоматска опрема за производство на кутии) со што добивме уште подобар квалитет на печатење, поголема брзина и сигурност за нашите купувачи.

gif_13gif_12gif_10gif_11