КОНТАКТ

ЦЕНТРАЛА

+389 78 354 140

+389 46 700 973

ПРОДАЖБА

+389 78 352 170

+389 78 352 270

ЛОКАЦИЈА

Индустриска Зона бб, 6330 Струга, Северна Македонија

РАБОТНИ ЧАСОВИ

Понеделник – Петок

Сабота – Недела

08:00 – 16:00

Затворено