Најсовремена и лиценцирана опрема (лабораторија)

Најсовремена и лиценцирана опрема (лабораторија) за испитување на различни технички параметри на картонската амбалажа, со што се придонесе за уште попрецизно утврдување и одговор на конкретните барања на нашите купувачи.