Нова автоматска опрема за штанцање

on

Во Септември, 2017 г. инсталиравме автоматска штанца со цел зголемување на продуктивноста и квалитетот на изработка на специјални модели на картонска амбалажа.