Нова опрема за каширање

Инсталирана е автоматска каширка која ќе ја зголеми продуктивноста, квалитетот и брзината на испорака.

image-0-02-01-b879d99a06f02b7e132e638ebc0f2721f567517117154d2abeabc8a254ef5b65-v20160830_154427