Подготовка на нови модели и дизајни според бараните димензии, квалитет и други специфични барања