Политика за Приватност

Ефективен датум: 01-Авг-2022
Последно ажурирано: 31-Јул-2022

Оваа политика за приватност ги опишува политиките на МИСКОМ ЗД ДООЕЛ, Индустриска зона бб, Струга 6330, Република Северна Македонија, е-пошта: info@miskom.com.mk, телефон: +389 78 354140 за собирање и користење на Вашите информации кои ги собираме кога ја користите нашата веб-страница (miskom.com.mk), („Услугата“). Со пристап или користење на Услугата, Вие се согласувате за собирање и користење на Вашите информации во согласност со оваа Политика за приватност.

Единствените информации кои ги собираме се Вашиот избор за јазик (согласно Политиката за колачиња) и неидентификувачки податок за земјата од која пристапувате (функција на WordPress, користена само за аналитика и безбедност).

Доколку не се согласувате на истото, Ве молиме не пристапувајте или не користете ја Услугата.

Политика за приватност може да биде изменета во секое време без претходно известување до Вас и ќе ја објавиме ревидираната Политика за приватност на Услугата. Ревидираната Политика ќе стапи во сила 180 дена од објавувањето на ревидираната Политика во Услугата и Вашиот континуиран пристап или користење на Услугата после тоа време ќе претставува Ваше прифаќање на ревидираната Политика за приватност. Затоа препорачуваме периодично да ја прегледувате оваа страна.

Вашите Права

Во зависност од важечкиот закон, може да имате право да пристапите и да ги исправите или бришете Вашите лични податоци или да добиете копија од Вашите лични податоци, да ја ограничите или приговарате активната обработка на Вашите податоци, да побарате од нас да ги споделиме (префрлиме) Вашите лични податоци информации до друг ентитет, да ја повлечете секоја согласност што ни ја дадовте за обработка на Вашите податоци. За да ги остварите овие права, можете да ни пишете на info@miskom.com.mk. Ние ќе одговориме на Вашето барање во согласност со нашите способности.

Имајте предвид дека ако не ни дозволите да ги собереме или обработиме бараните лични информации или да ја повлечете согласноста за обработка на истите за бараните цели, можеби нема да можете да пристапите или да ги користите услугите за кои се барани Вашите информации.

Колачиња итн.

За да дознаете повеќе за тоа како ги користиме овие и Вашите избори во врска со овие технологии за следење, ве молиме погледнете ја нашата Политика за колачиња.

Безбедност

Безбедноста на Вашите информации е важна за нас и ние ќе користиме разумни безбедносни мерки за да спречиме губење, злоупотреба или неовластено менување на Вашите информации под наша контрола. Сепак, со оглед на инхерентните ризици, не можеме да гарантираме апсолутна безбедност и, следствено, не можеме да ја осигураме или налогуваме безбедноста на сите информации што ни ги пренесувате и тоа го правите на Ваш сопствен ризик.

Службеник за поплаки / Заштита на податоци

Доколку имате какви било прашања или грижи во врска со обработката на Вашите информации што се достапни кај нас, можете да испратите е-пошта на нашиот службеник за поплаки на МИСКОМ ЗД ДООЕЛ, Индустриска зона бб, е-пошта: info@miskom.com.mk. Ние ќе ги решиме Вашите грижи во согласност со нашите способности.