Картонски табли

3-слојни, 4-слојни и 5-слојни

 

а) палетни картони (обрезани – со заоблени ивици или необрезани – стандардни)

б) слотер материјали (биговани)

в) ивичњаци, подметачи, влошки, ленти и др.

 

 

slika1

slika2

slika3